Wo 6 september: Ledenvergadering

Op woensdag 6 september 2017 wordt de tweehonderdzevende ledenvergadering gehouden in HCR “De Prins”, Kerkstraat 1 in Makkum.
Aanvang 20.00 uur.

Op de agenda staan o.a. de volgende zaken:

  • Jaarverslag 2016-2017
  • Financiële verslagen
  • Programma 2017-2018
  • Bestuursverkiezing

Komt allen!