Cultureel festival: Yn ‘e Golle

Op zondag 10 juni 2018 treden in 6 boerderijen in en rondom Makkum artiesten op “Yn ‘e Golle”. Trek op de fiets van golle tot golle om te genieten van muziek, cabaret en verhalen op unieke locaties