Contact en informatie

Het Cultureel Podium Makkum bestaat sinds september 2016. Het is voortgekomen uit het NUT Makkum, wat een afdeling was van de maatschappij van Kunsten en Wetenschappen, tot nut van ’t Algemeen. Al ruim 200 jaar was het NUT al actief in en voor Makkum. Cultureel Podium Makkum is onder nummer 40001904 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het Cultureel Podium Makkum is een vereniging met ongeveer 190 leden. Jaarlijks is in september de ledenvergadering. Het bestuur bestaat uit Froukje Zijlstra (secr), Jan Lutgendorff (vz), Anneke van Schepen (pm), Marieke Haytema, Hinke Wijbenga, Nico Postma en Wim de Boer. Contact opnemen kan door een berichtje te sturen via onderstaand formulier: